Utdannelse

Polaritetsterapeut:  
2-årig utdanning, deltidsstudie i eige distrikt.
Eksamen i anatomi, fysiologi, og
sjukdomslære på høgskulenivå.
Medlem i Norsk massør- og
muskelterapaut forbund ( NMF)
Fagkrav ved Norges Massasjeforbundet:

Massør MNMF
Gjeldende fagkrav til tittelen Massør MNMF
er fastsatt av NMF og 
Norsk Bransjeråd for Massasje. Minimum fagkrav: 
• 235 undervisningstimer i massasje/muskelterapi,
   samt terapeutiske metoder - i teori og praksis 

 

• 165 undervisningstimer i anatomi og fysiologi,
   skade- og sykdomslære – i teori og praksis 
• 50 undervisningstimer lærerveiledet klientpraksis 
  på skolen 
• 50 undervisningstimer ekstern klientpraksis
   uten veiledning 
•  50 timer VEKS-fag iht SABORG sin fagplan

Fra 1.1.2012 er det krav om minimum 50 timer
VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon
og Samfunn) for å oppnå fullverdig medlemskap.
Totalt 589 undervisningstimer.
Det er krav om 90% tilstedeværelse.